Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Akran zorbalığı

AKRAN ZORBALIĞI

Günümüzde her 4 kişiden birinin karşılaştığı akran zorbalığı oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur.


Kelime anlamına bakıldığında; bir öğrenci ve ergenlik çağındaki bireylerin kendi yaş grubundan olan başka biri/birileri tarafından fiziksel, sözlü, sosyal ya da siber olarak saldırgan huzursuz etme ve zarar verme olarak tanımlanır.Bu saldırgan davranışlar;


·••Kişiye küçük düşürücü lakaplar takması

·••Dış görünüşüyle alay etmesi

·••Tehdit ve şantajda bulunması

·••Fiziksel şiddet uygulaması

·••Şiddet kullanarak istediğini yaptırma

·••Hakkında gerçekdışı olumsuz dedikodular çıkarma

·••Kişisel eşyalarına el koyma ve zarar verme şeklinde örneklenebilir.


Akran zorbalığına maruz kalan birey bu zorbalığı bir kişiden görebildiği gibi birkaç kişiden oluşan bir grup tarafından da görebilir.Her iki durumda da zorbalığa uğrayan kendisini karşı taraftan güç olarak daha düşük gördüğünden herhangi bir karşılık veremez.Bu durum bireye ileriye dönük kalıcı hasarlar verebilir.Mağdur kişi gördüğü zorbalık sonucu kendini dış dünyaya karşı kapatabilir, insanlarla iletişim kurmaktan kaçınabilir, eğitim gördüğü kurumdan uzaklaşabilir, psikolojik olarak yıpranmalar yaşayabilir dahası maruz kaldığı durumu kendinden güç dengesi olarak daha düşük gördüğü başka bir kişiye uygulayabilir.Burada en büyük sorumluluk ebeveynlerdedir.Özellikle aile içi iletişimi düşük olan bireyler bu sorunu ailelerine açmakta zorluk yaşayabilir ve bu da işin boyutunu çok daha ileri noktalara taşıyabilir.Aynı zamanda ergenlik döneminde olan birey bu konuyu ailesine açmanın çok utanç verici ve küçük düşürücü bir hareket olduğunu düşünebilir.Ebeveynlerin çocukları gözlemlemesi olası davranış değişikliklerinde çocukları ile iletişime geçmeleri ve onlara bu tarz durumlar varsa çekinmeden anlatmaları gerektiği mesajını vermeleri gerekmektedir.Zamanında müdahale edilemeyen bu zorbalıklar mağdurda ve çevresinde büyük hasarlar bırakabilir.


Bu aşamada ebeveynlerin özellikle de akran zorbalığına karşı kendilerini bilinçlendirmeleri ve bu bilgileri çocukların aktarmaları gerekmektedir.Çocukları cesaretlendirmek, desteklemek ve güçlü olduğunu hissettirmek oldukça önemlidir.Bu sayede birey bu durumla karşılaşınca bunun yanlış olduğunun farkına vararak bunu durdurmak için gerekli önlemleri ailesi ile alacaktır.Aynı şekilde zorbalıkla karşılaşıldığında okulun psikolojik danışmanı iletişime geçebileceği de bireye hatırlatılmalıdır.Böylelikle zorbalığın büyümesini ve sürekliliğini önleyeceklerdir.


Akran zorbalığında karşıdakinin de bir çocuk/ergen olduğu unutulmamalıdır.Tüm önlemler buna göre alınmalıdır.

PAYLAŞ
Banner

YORUMLAR:

0 comments: