Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Yaşasın Cumhuriyet

Yaşasın Cumhuriyet

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği Milli Mücadele, 30 Ağustos 1922’de kesin Türk zaferi ile sonuçlanmış ve 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanarak yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tüm dünyaya kabul ettirilmişti.TBMM’nin ikinci döneminin toplanmasından iki ay sonra, 13 Ekim 1923’de Ankara Türkiye Devleti’nin Hükümet merkezi oldu.


TÜRK MİLLETİ VE CUMHURİYET YÖNETİMİ

Atatürk, Türk milleti ile cumhuriyet yönetimi arasındaki bağı ortaya koyan sözleri:


Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir.

1924 (Atatürk’ün S.D. 111, s. 74)


Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin gerçek eğilimlerine uyarak devlet şeklini, cumhuriyet şeklinde kesin olarak sağlamlaştırdı.Cumhuriyet yönetimi memlekette en ıssız köşeye kadar coşkunluk ve heyecanla kabul edildi.Millet,cumhuriyetin Türk vatanını yüzyılların birikmiş kötü yönetiminden kurtaracak ve memleketin lâyık olduğu itibar ve saygıyı koruyacak ve yükseltecek biricik yönetim şekli olduğuna inancını en belirgin şekilde gösterdi.Millet, cumhuriyetin bugün ve gelecekte bütün saldırılardan kesinlikle ve sonsuza kadar korunmasını istemektedir.Yüce Meclis’in çok önemle meşgul olduğu Anayasa’da, milletin isteğini davranış yolu kabul etmek hepimizin görevidir.

1924 (Atatürk’ün S.D.I, s.314-315)


Büyük, önemli bir devrim oldu.Bu devrim, milletin kurtuluşu adına, hak adına yapıldı.Milletimiz, demokratik bir hükümet kurmak sayesinde düşman ordularını yok etti, vatanı istilâdan kurtardı.Kahraman ordumuzun cesaret meydanlarında kazandığı zaferi, siyaset alanında da verimli yaptı.Türkiye’nin yeni yönetimi yaptığı işlerle, başarı ile niteliğini tanıttıktan sonra dünyaca bilinen unvanıyla varlığını açıklığa kavuşturdu ve kuvvetlendirdi.Türk tarihinde bir cumhuriyet dönemi açtı.

1924 (Atatürk’ün SD.II, s.165-166)


Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda yüzyılların görmediği başarılara erişti.Milletin eğilimlerini ve gereksinimlerini bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişme gereklerini gerçekleştirmekte cumhuriyetin az zamanda elde ettiği sonuçlar, cumhuriyet yönetiminin milletimize hazırladığı geleceğin daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettirmeye yeterlidir.Asla şüphe yoktur ki, cumhuriyetin gelecek evlâtları, bizden daha çok refaha erişmiş ve mutlu olacaklardır.

1927 (Atatürk’ün T.T.B. IV, s.435)


On yaşını bitiren cumhuriyetimiz, daha kurulurken kendine çizdiği hareket çizgisini adım adım izlemiş ve kısa süre içinde yakın geçmişin biriktirdiği karanlıkları dağıtmayı başarmıştır.

1933 (Atatürk’ün T.T.B.IV, s. 560)
 

Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır.Hükümet millettir ve millet hükümettir.Artık hükümet ve hükümet mensupları, kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.

1925 (Atatürk’ün S.D. 11, s.230)


CUMHURİYETİN KORUNMASI

Cumhuriyet emeksiz de kazanılmış değildir.Bunu elde etmek için çok kan döktük.Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık.

1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)


Devrimimiz, Türkiye’nin yüzyıllar için mutluluğunu üstüne almıştır.Bize düşen, onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır.

1924 (Atatürk’ün S.D.H,s.187)


Cumhuriyet yolunda kararlılık ve başarı ile yürüyeceğiz.

1930 (Fethi Okyar, S.C.F.N.K., s.73)


Cumhuriyet kurumunun bir zorba eline geçeceğini mezarımda bile duysam, millete karşı haykırmak isterim.

1930 (Fethi Okyar, S.C.F.N.K., s.70)


Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak şekilde korunmasını zorunlu kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet yönetimi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.

1927 (Nutuk II, s. 831)Kaynaklar

•Nutuk

•Atam

•SCF

PAYLAŞ
Banner
Sonraki Paylaşım
Bundan önceki paylaşımlara bakın
Önceki
Önceki Kayıt

Danisman Hocam

YORUMLAR:

0 comments: