Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Kim Bu Psikolojik Danışman?

Kim Bu Psikolojik Danışman?

Psikolojik danışman, üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bölümünden dört yıllık lisans eğitimi alan ve mezun olan kişilerdir. Bölüm mezunlarına Psikolojik Danışman veya Okul Psikolojik Danışmanı unvanı verilir. Psikolojik danışmanların, hizmet verdiği kimseler hasta kimseler değildir. Bu kişilere danışan denir.


Psikolojik danışmanlar, bireysel ve grup danışmaları yapar, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Okul psikolojik danışmanları ise çoğunlukla okul ortamında çocuk ve ergenlerin, eğitim, öğrenme ve gelişim durumlarıyla ilgilenen, öğrencilerin, kişilik, yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine yardımcı olmaya çalışırlar. Psikolojik danışman, halk arasında isimlendirilen “deli doktoru” tabirinin orijinal mesleklerinden biridir. Bilinen yanlışlardan biri, psikolojik danışma hizmetinin hasta kişiler tarafından alınıyor olmasıdır. Bireyler, istedikleri zaman danışma hizmeti alabilirler. Hayatlarında karşılaştıkları herhangi bir problemi çözemediklerinde, ruhlarını sıkışmış hissettiklerinde bireyler danışma hizmeti alabilirler. Acımak, kayırmak, kol kanat germek ve teselli etmek danışma hizmetlerinde yer almamaktadır. Psikolojik danışmanlar empati becerileri yüksek kişilerdir.  Dinlemeyi bilen, danışanlara karşı koşulsuz kabul ilkesini yerine getiren, saydam ve içten kişilerdir. Meslek ahlakı ve kişisel ahlakının arasında pek fark yoktur. Danışanların var olan potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflerler ve danışanla psikolojik danışma sürecini yürütürler. Psikolojik danışmanların elinde sihirli bir değnek yoktur. Sorunları anında çözemezler daha doğrusu çözmezler. Psikolojik danışmanlar, danışanlara sorunun nasıl çözüleceğini fark etmelerini sağlarlar. Psikolojik danışmada iki uzman vardır. Biri problemi yaşayan uzman (danışan), diğeri çözümü bilen uzman (psikoljik danışman) dır.  Psikolojik danışma sürecinde danışan, hayatının devamında sorunlarını kendisi çözmeyi öğrenir ve problemin uzmanı da çözümün uzmanı da kendisi olur. Her psikolojik danışmanın kuramsal bir görüşü vardır ve danışma hizmetini kuramlar çerçevesinde verir. Psikolojik danışmanlar, var olan kuramsal görüşünün içerisine diğer kuramların tekniklerinden de yararlanabilirler. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tek yönlü doğrudan doğruya yapılan bir yardım hizmeti değildir. Her danışma süreci kendi içinde özeldir. Çünkü her birey farklıdır ve özeldir. Tek, yapılandırılmış bir sistem olamaz. Fakat danışma hizmetinin içerisinde yapılandırılmış formlar, teknikler bulunmaktadır. Anlatmak istediğim psikolojik danışmanlar, “Evet, anlıyorum.” “Kalbine ne çok acı sığdırmışsın.” “Yapacak pek bir şey yok.” diyen kişiler değildir. Psikolojik danışmanlar ve danışma hizmeti bu şekilde tanımlanamaz. Psikolojik danışmanlar, bilimin ışığında ilerleyen, kuramsal çerçevelerle bakış açısı kazanan, empatik, erdemli, etik sınır ve ihlalleri bilen ve koruyan, mesleki haklarını sonuna kadar savunan kişilerdir. Çok sevdiğim güzel bir sözle yazımı sonlandırmak isterim. “Zeka bir kısrak, akıl ise süvaridir.” İşte psikolojik danışmanlar da süvarilerdir..

PAYLAŞ
Banner

YORUMLAR:

0 comments: