Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Fenikeliler

 FENİKELİLER

Fenikeliler Sami ırkındandırlar. Doğu Akdeniz kıyıları ile Lübnan dağları arasındaki bölgede yaşamışlardır. MÖ 3000 yıllarında bölgeye gelen Fenikeliler biblos, sayda ve sur gibi liman şehirlerini kurmuşlardır. Siteler halinde yaşadıkları için merkezi bir devlet kuramamışlardır.

Tarım alanlarının azlığından yani bölgenin dağlık olmasından dolayı ticaretle uğramışlar ve deniz ticaretinde koloniciliği başlatarak birçok devlete öncülük etmişlerdir.. Fenike kolonileri hür değil bağımlıdır.

Ayrıca Fenikeliler ürünlerini satmak ve ihtiyaç duydukları altın, gümüş, bakır ve kalay gibi madenleri temin etmek için Akdeniz kıyılarında koloniler oluşturmuşlardır. En önemlileri Kartaca ve Godes'tir. Ticaret aracılığıyla doğu ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bir köprü görevi üstlenmişlerdir.

MÖ 2500'lerde Mısırlılar ile ticaret yapmaya başlamışlar. Ama Mısırlılar çok geçmeden Fenikelileri egemenliklerine almışlardır. Mısırlıların ardından, önce Asurlular ( MÖ 9. yüzyıllar), Persler ( MÖ 4. yüzyıllar) sonra da Büyük İskender'in egemenliğine giren Fenikeliler en son Roma'nın Suriye eyaletine bağlanmışlardır. 

Fenikeliler, ticarette gösterdiği başarıyı siyasi ve askeri alanda göstermediği için kısa zamanda yıkılmışlardır. 

Çok tanrılı bir inanca sahip olan Fenikeliler'de her şehrin bir tanrı veya tanrıçası vardı. Tapınaklar dikdörtgen şeklinde olup; koridor, avlu ve adak yerlerinden oluşurdu.

Fenikeliler tek katlı evlere sahipti. Bu evlere salon, hamam ve su kuyusu bulunurdu. Şehirleri kalın surlarla çevriliydi.

Fenikelilerin uygarlığa en büyük katkıları, harf yazısını bulmaları ve 22 harften meydana gelen Fenike alfabesini oluşturmalarıdır. Fenike alfabesi daha sonraki dönemlerde Yunan ve Roma medeniyetlerinin katkısıyla günümüz Latin alfabesi haline gelmiştir.

PAYLAŞ
Banner

YORUMLAR:

0 comments: