Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Aydınlık

Merhaba. Bugün bizim halkımızda çok fazla bilinmeyen bir konu hakkında sizi aydınlatmaya geldim. Evet Hristiyanlık dini. Halkımızdaki birçok insan bu dine karşı çok ön yargılılar. Yani ben de çocukken böyle biliyordum. Büyüdükçe araştırdım ve araştırdıkça kendimi bazı konularda aydınlattım. Bugün de sizi aydınlatmak istiyorum. 

Öncelikle Hristiyanlık, İsrailoğullarına Allah tarından Hz. İsa aracılığıyla gönderilen bir dindir. Hz. İsa Meryem Ana'nın oğludur. Babasızdır. Bu yüzden Hz. İsa "Tanrının oğlu" gibi şekillerde anılır. İslam dini dahil diğer büyük dinlerde Hz. İsa “Mesih İsa” olarak da tanınmaktadır. Hz. İsa  güzeli, doğruyu, yanlışı, çirkini ayırt etmeleri için Tanrı tarafından insanlara gönderilmiştir. Hristiyanlık,; Hz. İsa’nın vaazlarına, yaşamına, öğretilerine dayanan tek tanrılı İbrahimi dindir.  

Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’tir. Kitab-ı Mukaddes; kutsal şiirler, tarihsel olaylar, peygamberlik yazıları ve esinlenmelerden oluşan kitapçıkların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Buradaki yazılarda, insanların ve Dünya’nın yaratılışından başlayıp Dünya’nın son günlerinde olacak olayları ve Tanrı’nın yargısını bir düzen içinde anlatmaktadır. Kitab-ı Mukaddes iki bölüme ayrılır: 


İlk bölüm, Hz. İsa’nın doğumundan önce insanlara bildirilen Zebur ve Tevrat yani Eski Antlaşma, Yahudi peygamber tarafından yazılmıştır. Bu bölümde Hz. İsa’dan bahsedilmemektedir.İkinci bölüm ise İncil dediğimiz iyi haber, müjdeleyici anlamına gelen Yeni Antlaşmadır. Bu bölümde ise Hz. İsa’nın doğumundan ikinci defa gelişine kadar olan dönem anlatılır.


Hristiyanlar Tevrat’ı da kutsal kitapları olarak kabul ederler. 

Hristiyanlık, tercih edilen din grupları arasında Dünya’da ilk sıradadır. Ama şu son yıllarda İslam dini oldukça yayılmaya başladı ve İslam dini de Dünya'da Hristiyanlıktan sonra gelen en büyük ikinci dindir. Hristiyanlık özellikle Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında yaygındır. Hristiyanlıktan kopan bazı dini grupların farklı din ayaklanmalarından dolayı Hristiyanlık dini olumsuz etkilenmiştir fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen giderek yayılmaya devam etmiştir. Hristiyanlar mezhepsel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar: 


  • Protestanlar; Danimarka, İsveç, Norveç, ABD 

  • Katolikler; Paraguay, İtalya, Vatikan, Portekiz, İspanya 

  • Ortodokslar; Rusya, Yunanistan, Bulgaristan’dır 


Bize dört tane din (Kutsal Kitap) gönderilmiştir. Hiçbiri içinde zorlama yoktur. Siz hepsini araştırıp görebilirsiniz. İstediğiniz dini seçmekte özgür bırakılmışsınızdır. Umarım az da olsa size bir şeyler katabilmişimdir. 

PAYLAŞ
Banner

YORUMLAR:

0 comments: