Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Öğrenilmiş Güçlülük

Sevgili okurlar merhaba size daha önce belki de hiç duymadığınız bir kavram olan Öğrenilmiş Güçlülük kavramından bahsetmek istiyorum.

Kavramı açıklamaya öncelikle öz yeterlilikten bahsederek başlayacağım çünkü öğrenilmiş güçlülük kavramının temelinde öz yeterlilik vardır.Bandura’ya göre kişi dış çevreden gelen olumsuz etkilere karşın kendi iç kontrol mekanizmasını devreye sokar ve duygu, düşünce, davranışlarını kendi yönetiminde tutabilmek amacıyla harekete geçer.İnsan kendi içsel kaynaklarını gözler, tartar ve davranışlarını buna göre düzenler.Yani insanların duygu ve davranışlarını olaylara göre düzenleyebilme yeteneklerine öz yeterlilik denmektedir.İnsan içsel süreçlerini dışsal uyarıcılara karşı ne kadar düzenleyebilirse o kadar öz yeterliliğe sahiptir.

Öğrenilmiş güçlülük kavramı ilk olarak Meichenbaum tarafından stresle baş etme programı sonucunda kullanılmıştır.Bu program sonunda kişilerin stresle baş etme becerileri ölçülmüştür.Buna göre bireylerin stres yaratan durumlar karşısında stresle baş etme düzeyleri ve sorunları çözme becerileri ölçülmüştür.Bunun sonunda bu becerileri yüksek olan kişilerin öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin de yüksek olduğu belirlenmiştir.Bu beceriler de aynı zamanda duygularını ve davranışlarını düzenlemeden geçtiği için öz yeterliliği yüksek olan bireylerin de öğrenilmiş güçlülük düzeyleri yüksek olmaktadır.Hepimiz günlük hayatımızda stres yaratan olaylarla sıkça karşılaşıyoruz insanlar stresin olumsuz etkileriyle başa çıkmada duygusal odaklı ve problem odaklı olmak üzere iki tür strateji kullanır.Problem odaklı başa çıkma ve soruna kaynak teşkil eden durumun kendisine odaklanır ve bu davranışın değiştirilmesini ya da ortadan kaldırılmasını sağlamak ana amaçtır.Öğrenilmiş güçlülüğü yüksek olan bireyler problem odaklı baş etme stratejisini kullanma eğilimi göstermektedirler.Soruna duygusal odaklı yaklaşanlar ise yüksek düzeyde kırılganlık gösterebilir bu kırılganlık da duygusal olarak tükenmişlik göstereceğinden dolayı kişinin dayanıklılık seviyesini düşürür ve fizyolojik rahatsızlıklara sebep olabilir.İş hayatımızda sorunlara çözüm odaklı olan insanları mı severiz yoksa sorunu duygusallaştırıp depresif ve kötümser tepkiler veren insanları mı severiz?Tabi ki de çözüm odaklı iyimser olanlarla çalışmayı tercih ederiz işte bu özelliklere sahip insanların öğrenilmiş güçlülükleri yüksektir.Böyle insanlar negatif düşünce ve rahatsız edici duygularını azaltarak depresyona karşı büyük bir direnç gösterirler.Öğrenilmiş güçlülüğü düşük olan bireylerin ise depresif ve kötümser duygularla baş etme becerileri düşük olduğu için depresyona karşı daha dirençsizdirler.Olaylara farklı pencerelerden bakabilme yeni bir ortama uyum sağlama olumsuz davranışları düzeltme konusunda da öğrenilmiş güçlüğe sahip bireyler daha beceriklidir

Kendinden asla vazgeçme.

 Her insanın bir öğrenilmiş güçlülük düzeyi vardır kimimizinki yüksek kimimizinki düşüktür.Bu farklılığın geçmiş yaşantılar, farklı sosyal çevre ve farklı bilişlerden kaynaklandığı söylenebilir.Yapılan araştırmalara göre ortaöğretim öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyi ile aile içi ilişkilerini incelemiş ve ailesini sağlıklı olarak algılayan öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin sağlıksız algılayanlara göre daha yüksek bulmuştur.Ayrıca kız öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri erkek öğrencilerinkine oranla daha yüksek bulunmuştur.Yani aile içi ilişkilerimiz ne kadar sağlıklıysa öğrenilmiş güçlülük seviyemiz o kadar yüksek olur.Aile ilişkileri sağlıksız çocuklukta fiziksel şiddete maruz kalmış kişilerin öğrenilmiş güçlülük düzeyinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Beyaz ve siyahî üniversite öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük seviyelerini incelemiştir.Farklı ırktan öğrenciler arasındaki güçlülük düzeyinin incelendiği araştırmanın bulgularına göre, siyahî öğrencilerin beyaz öğrencilere göre daha yüksek öğrenilmiş güçlülük seviyesine sahip oldukları bulunmuştur.Bunun nedeni olarak da siyahilerin Avrupa ve Amerika da maruz kaldığı haksızlıklardan dolayı geliştirmiş olmaları düşünülmektedir.

Öğrenilmiş güçlülük düzeyi yüksek olan öğrencilerin akademik başarı oranı da yüksektir.Bu öğrenciler akademik kaygıyı orta düzeyde tutmayı başarabildikleri için zorlayıcı sınavların altından başarı ile çıkabilmektedirler.

 Öğrenilmiş güçlülüğe sahip olan kişilerin öz kontrollerinin ne kadar gelişmiş olduğunu sizler de görebilmişinizdir. Umarım siz de o insanlardan biri olabilirsiniz.

PAYLAŞ
Banner

YORUMLAR:

0 comments: